Svelviksposten.com Ble Laget 29.6.22 Kl.17.00 Og er en del av norgesbladet1.com 

Sist oppdatert 6.11.22 Kl.09.00 Bilder her. Det har vært inne Ca. 4300 på sidene her hittil. Sidene er under Bearbeidelse inntil videre. :-) 

www.norgesbladetgaverforenhver.com Åpner 1.10.22 se innom vår nye nettside hva vi har og tilby der. :-) 

 

Du finner også mine sider på: www.norgesbladet.no ute av drift inntil videre vurderer oppgradering. www.telemarksfoto.com www.norgesbladetsvelvik.com      www.norgesbladet.com       www.svelviksposten.com                     www.vestfoldsfoto.com www.norgesbladet3075.com www.norgesbladet3060.com   www.norgesbladet24timer.com      www.norgesbladetuttrykning24t.com www.freelancefotografdennyomdal.com www.norgesbladetfotodennyomdal.com   www.norgesbladetselgerjulegaver.com  www.norgesbladetgaverforenhver.com www.norgesbladetmedia24t.com 

 Og mine videoer på http://www.youtube.com/user/telemarksfoto1  

Se på alle under titlene her på siden også når du er her inne, mye som står der også.

Gjør Oppmerksom på at alle bilder/tekst på disse sider er Copyright Denny Omdal eller www.Norgesbladet1.com     www.Telemarksfoto.com   www.norgesbladetsvelvik.com       www.norgesbladet.com       www.svelviksposten.com                  www.vestfoldsfoto.com   www.norgesbladet3075.com  www.norgesbladet3060.com    www.norgesbladet24timer.com      www.norgesbladetsvelvikfoto.com  www.norgesbladetuttrykning24t.com www.freelancefotografdennyomdal.com www.norgesbladetfotodennyomdal.com    www.norgesbladetselgerjulegaver.com   www.norgesbladetgaverforenhver.com www.norgesbladetmedia24t.com  Bilder/tekst herifra kan ikke brukes uten etter avtale med meg via Mail eller pr sms. Hilsen Denny Omdal

Alt som Legges ut på Våre Nettsider er vårt, og kan ikke brukes Kommersielt uten etter avtale med oss på Mail. Dette er vår Rettighet eller de vi har samarbeid med, Ser vi at dette ikke etterkommes. Er det Strenge regler for hvordan vi vil ta dette opp med vedkommende som har brutt våre Regler.